Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

Jubileuszowy X Festiwal Telemannowski

  JuĹĽ po raz dziesiÄ…ty zabrzmiaĹ‚a w Ĺ»arach muzyka wielkiego kompozytora muzyki baroku Georga Philippa Telemanna. W Sali Koncertowej ĹĽarskiej PSM przez 3 dni od 2 do 4 grudnia 2011 roku przy komplecie publicznoĹ›ci okoĹ‚o 100 wykonawców z Weißwasser, Magdeburga, Warszawy i Poznania muzykowaĹ‚o na scenie festiwalowej. Pierwszego dnia festiwalu wystÄ…pili w zespoĹ‚ach kameralnych, orkiestrze i chórze uczniowie szkóĹ‚ partnerskich z Weißwasser, Magdeburga i Ĺ»ar oraz absolwenci PSM gitarzysta MichaĹ‚ Jakubowski i akordeonista MichaĹ‚ SowiĹ„ski – studenci Akademii Muzycznej we WrocĹ‚awiu, którzy byli przykĹ‚adem dla uczniów jakÄ… drogÄ™ naleĹĽy przebyć, aby osiÄ…gnąć mistrzostwo instrumentalne.  NajwiÄ™ksze brawa otrzymali skrzypek z Magdeburga Philipp – Juske Liehr, Kwartet Smyczkowy z PSM w Ĺ»arach wykonujÄ…cy SonatÄ™ PolskÄ… G. Ph. Telemanna oraz Polsko-Niemiecka Orkiestra Kameralna, która  wykonaĹ‚a fragmenty z muzyki scenicznej „Cienie” Thomasa Stapela pod dyrekcjÄ… kompozytora.  Drugi dzieĹ„ festiwalu to wystÄ™p PoznaĹ„skiego Tria Kameralnego: Mariusz Derewecki - skrzypce, Leszek ZióĹ‚ko - wiolonczela i Anna Organiszczak - fortepian, w którego repertuarze znalazĹ‚y siÄ™ po mistrzowsku wykonane utwory Telemanna, A. Vivaldiego (m.in. Zima z cyklu 4 Pór Roku) oraz muzyka polska  - KoĹ‚ysanka i Krakowiak Henryka OpieĹ„skiego i  Legenda Henryka Wieniawskiego . NajwiÄ™kszÄ… furorÄ™ zdobyĹ‚ jednak wystÄ™pujÄ…cy w finaĹ‚owym koncercie Ĺ›wiatowej sĹ‚awy Kwartet Smyczkowy Prima Vista wraz z wybitnymi solistami MartÄ… BoberskÄ… – sopran, Józefem Frakstein – bas i realizujÄ…cymi po mistrzowsku basso continuo – WĹ‚adysĹ‚awem KĹ‚osiewiczem – klawesyn i Antonem Birula – teorba. W programie znalazĹ‚y siÄ™ 2 Koncerty Polskie B – dur i G – dur  i kameralna opera komiczna Pimpinone G. Ph. Telemanna. Wspaniale wykonane partie solowe Ĺ›piewaków, ich gra aktorska i perfekcyjny akompaniament zespoĹ‚u przyniosĹ‚y wykonawcom wielkÄ… owacjÄ™ publicznoĹ›ci. Koncerty festiwalowe na dĹ‚ugo zapadnÄ… w pamięć ĹĽarskim sĹ‚uchaczom, a dla wystÄ™pujÄ…cej mĹ‚odzieĹĽy szkóĹ‚ muzycznych sÄ… waĹĽnym krokiem w kierunku rozwoju muzycznego. X Festiwal Telemannowski byĹ‚ realizowany i dofinansowany w ramach programu operacyjnego MKiDN „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury” i wspóĹ‚finansowany byĹ‚ przez Centrum Edukacji Artystycznej MKiDN oraz UrzÄ…d Miejski w Ĺ»arach. Do zobaczenia na kolejnym XI Festiwalu Telemannowskim!!! 

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĹĽone