Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychaæ w naszej szkole ::

Wyniki III Regionalnego Konkursu z KsztaƂcenia SƂuchu

16 uczniów z 7 szkóƂ muzycznych Regionu Lubuskiego wzięƂo udziaƂ w pisemnym teƛcie z zakresu programu ksztaƂcenia sƂuchu dla klas I-III cyklu 6 - letniego.

W pracach i obradach Jury udziaƂ wzięli:
Przewodniczący:         mgr Renata Lato (PSM I st. – Krosno OdrzaƄskie)
CzƂonkowie:                mgr MaƂgorzata Szlęk (PSM I i II st. – Ć»agaƄ)
                                   mgr Roman Jaworski (PSM I st. – Ć»ary)
                                   mgr Joanna Kalbarczyk (PSM I st. – Nowa Sól)

Jury przyznaƂo 5 uczniom dyplom laureata i 1 uczniowi dyplom wyróĆŒnienie:
I miejsce otrzymaƂ 
Dominik GoƂemberski – PSM I st., Nowa Sól, naucz. mgr Joanna Kalbarczyk,

II miejsce otrzymaƂy:
1. Izabela Ratajewska – PSM I st., Wschowa, naucz. mgr MirosƂawa KamiƄska,
2. Alicja Stankiewicz – PSM I i II st., Zielona Góra, naucz. mgr GraĆŒyna Hetka – Frodyma,

III miejsce otrzymaƂy:
1. Marta Piotrowska – PSM I st., Wschowa, naucz. mgr MirosƂawa KamiƄska,
2. Sara Sawicka – PSM I st., Szprotawa, naucz. mgr Katarzyna KoƂodziejska – Wierzejewska

WyróĆŒnienie otrzymaƂa:
Dominika Tarasiewicz – PSM I i II st., Zielona Góra, naucz. mgr GraĆŒyna Hetka – Frodyma

Dziękujemy za udziaƂ uczniom i nauczcielom. Gratulujemy wszystkim laureatom sukcesu i zapraszamy za rok!!! 

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĆŒone