Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

XI FESTIWAL TELEMANNOWSKI

XI Festiwal Telemannowski jest organizowany przez PSM I stopnia im. G. Ph. Telemanna w Żarach w ramach imprez międzynarodowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, współorganizowany i współfinansowany przez Radę i Burmistrza Miasta Żary. Weźmie w nim udział około 90 uczniów szkół muzycznych z Żar, Weisswasser, Niesky i Magdeburga, którzy wystąpią solo, w zespołach kameralnych, orkiestrze i chórze oraz 9 artystów - tradycyjnie czworo absolwentów PSM, jako wzór dla młodzieży szkolnej, zespół muzyki barokowej Villa Musica Baroque Ensemble i Poznańskie Trio Barokowe. PROGRAM
XI FESTIWALU TELEMANNOWSKIEGO

07.12.2012 ( piątek )

INAUGURACJA: Chór  “Con Forza” – Dyrygent  - Monika MASZKOWSKA
Akompaniament - Waldemar WOLSKI
- L. van Beethoven/ F. Schiller - Oda do radości  
Poznańskie Trio Barokowe

Lech BAŁABAN – altówka,
Agnieszka BAŁABAN – wiolonczela
Maria BANASZKIEWICZ - BRYŁA - klawesyn

1. Lech BAŁABAN - altówka- J. S. Bach -  VI Suita wiolonczelowa G-dur                           Prélude, Allemande,Courante, Sarabande, Gavotte I, Gavotte II, Gigue

2. Poznańskie Trio Barokowe - G. Ph. Telemann - Sonata e-moll na altówkę i basso continuo                           
Cantabile, Allegro, Recitativo.Arioso,Vivace
- G.F.Haendel - Sonata C-dur na altówkę i basso continuo                       
Adagio, Allegro, Adagio, Allegro
- A.Vivaldi - Sonata B-dur na altówkę i basso continuo                       
Andante, Gigue, Adagio, Allegro, Gavotte variče
 

08.12.2012 ( sobota )              

CZĘŚĆ I
Uczniowie szkół partnerskich z Weißwasser, Niesky, Magdebirga i Żar
1.  Agata BOBOWSKA – wiolonczela
- J. S. Bach - Prelude z I Suity G - dur solo
2. Julia RUTKOWSKA – skrzypce
- G. Ph. Telemann - Fantazja na skrzypce solo nr 1, część I
3. Michał SIELSKI - akordeon
- E. Chaug - Preludium z Suity Skandynawskiej
- J. Derebenko - Walc
4. Duet gitarowy: Kinga PÓŁTORAK, Paulina KORZENIOWSKA
- J. Dowland - Welcome Home
- C. Machado - Motivo barocco
5. Uczniowie Konservatorium G. Ph. Telemann w Magdeburgu
1. Klara-Josephine HINKELDEY – skrzypce
     Helmut Keller - fortepian  
-  Friedrich Seitz  - Koncert skrzypcowy  G-Dur,  
Allegro non troppo,  Adagio
2. Jonas MUSIL – fortepian
– J. S. Bach – Preludium i fuga d – moll DWK II
 – F. Chopin – Polonez d – moll op. 71 nr 1
6. Polsko - Niemiecka Orkiestra Kameralna
 uczniów szkół muzycznych z Żar i Weißwasser
- G. Ph. Telemann - Menuet G - dur (opr. Th. Stapel)
Dyrygent - Sylwia KAMZELSKA - BRONOWICKA
- Th. Stapel  - Suita Dziecięca “Vier Traumbilder” Dyrygent - Thomas STAPEL
CZĘŚĆ II
1. Duet akordeonowy - Wojciech BABUŚKA, Grzegorz BABUŚKA
- R. Galiano - Tango dla Klaudii

2. Kamila ROMANIUK - altówka             - G. Ph. Telemann - X Fantazja D-dur na altówkę solo                         Presto, Largo, Allegro - H. Vieuxtemps - Capriccio “Hommage a Paganini” op. 55

3. Wojciech PRUSZYŃSKI – fortepian, Kamil PEŁKA - kontrabas- Improwizacje na tematy z utworów G.Ph. Telemanna i J.S. Bacha
4
. Kamila ROMANIUK – altówka, Wojciech PRUSZYNSKI – fortepian
- A. Piazzolla - Libertango
Prowadzenie koncertów - Krystyna GOWIK 

09.12.2012 (niedziela)
Villa Musica Baroque Ensemble
Józef KOLINEK - skrzypce, Jakub KOŚCIUKIEWICZ - wiolonczela,
Anton BIRULA - lutnia, teorba, Mirosław FELDGEBEL - klawesyn
1. G.Ph.Telemann - “Kammermusik” - Partita nr 1
Con Affetto, Aria 1. Presto, Aria 2. Dolce, Aria 3.
Vivace
Aria 4. Largo, Aria 5., Aria 6. Allegro 
2. G.Ph.Telemann - Fantazja nr 1 D-dur na klawesyn solo
 
3. G.Ph.Telemann - Fantazja nr 1 B-dur  na skrzypce solo
 
4. G.Ph.Telemann - Fantazja nr 4 e-moll na klawesyn solo
 
5. S. L. Weiss - Suite d-moll
Prelude,Allemande, Courante, Sarabande, Gigue 
6.G.Ph.Telemann - Sonata D-dur na wiolonczelę i basso continuo
Lento, Allegro, Largo, Allegro 
7.G.Ph.Telemann - “Kammermusik” - Partita nr 6
Affettuoso, Aria 1. Presto, Aria 2. Vivace, Aria 3.
Tempo di Ciaconna, Aria 4. Allegro,
Aria 5. Allegro, Aria 6.  Tempo di Minuetto
Prowadzenie koncertu – Józef KOLINEK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wojciech i Grzegorz Babuśka - absolwenci PSM w klasie akordeonu Krzysztofa Koszewskiego z roku 2010, laureaci konkursów ogólnopolskich.

Kamila Romaniuk - absolwentka klasy skrzypiec Jadwigi Pietsch z roku 2001. Studentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie altówki Zbigniewa Czarnoty. Koncertowała na licznych festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą, m. in. w Chinach.

Wojciech Pruszyński - ukończył klasę fortepianu Janiny Kubis PSM w Żarach w roku 1999 oraz pianistyczne jazzowe studia magisterskie pod kierunkiem Kuby Stankiewicza Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Obecnie koncertuje z zespołem na koncertach i festiwalach jazzowych oraz jest akompaniatorem PSM I stopnia w Międzyrzeczu. 
Poznańskie Trio Barokowe
Lech  Bałaban  - Profesor  klasy altówki  AM w Bydgoszczy. Wybitny solista i kameralista współpracujący z orkiestrą kameralną “Amadeus” A. Duczmal, członek kwartetu smyczkowego Wienia- wski Kwartet” i “Kwartetu Rodzinnego” razem z żoną Agnieszką  i synami. Jako solista i kameralista koncertował w Słowacji, Niemczech, Austrii, Danii, Japonii i Stanach Zjednoczonych.

Agnieszka Bałaban - absolwentka klasy wiolonczeli  AM w Poznaniu, nauczyciel
w ZSM, kameralistka  w “Kwartecie Rodzinnym Bałabanów” i Poznańskim Trio Barokowym.

Maria Banaszkiewicz - Bryła - Profesor klasy klawesynu i  Kierownik Zakładu Instrumentów Historycznych AM w Pozna- niu. Wybitna solistka i kameralistka współpracująca z wieloma  orkiestrami kameralnymi m. in. “Amadeus” A. Duczmal czy “Vratislavia “ J. Staniendy. Dokonała wielu nagrań radiowych i telewizyjnych oraz CD tak solowo jak również w różnych zespołach kameralnych.
Villa Musica Baroque Ensemble
Józef Kolinek -  skrzypce. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 do 2003 roku grał w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka i w orkiestrze Sinfonia Varsovia, z którymi to orkiestrami wykonał ponad 2500 koncertów na całym świecie. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowaka oraz Menuhin Festival Orchestra. Od roku 1996 jest skrzypkiem i menadżerem Kwartetu Prima Vista. Ukończył studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest dyrektorem artystycznym czterech festiwali muzyki kameralnej w Polsce: m.in. „Muzyka w zabytkach Chełmna” w Chełmnie nad Wisłą, „Muzyka w barwach jesieni” w Ożarowie Mazowieckim, „Cztery pory roku” w pałacu Czartoryskich w Sieniawie. Jest także prezesem Fundacji Villa Musica i wiceprezesem  Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.
Mirosław Feldgebel - Absolwent Wydziału Instrumentalnego w klasie fortepianu, studiował także na Wydziale Teorii, Kompozycji i Dyrygentury w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ceniony pianista i kameralista. Partnerował wielu najwybitniejszym artystom polskim i zagranicznym. Jest laureatem kilku międzynarodowych konkursów pianistycznych (m. in. I nagroda w Torneo Internazionale di Musica w Turynie, III nagroda w XII Concorso Musicale Europeao Citta di Moncalieri). Spośród wielu koncertów , m.in. wraz ze skrzypaczką Katarzyną Dudą występował z recitalem w prestiżowych Carnegie Hall w Nowym Jorku i w Concertgebouw w Amsterdamie.
Anton Birula - studiował lutnię u prof. Toyohiko Satoh w Królewskim Konserwatorium w Hadze oraz u prof. Konrada Junghaenela w Hochschule fur Musik w Kolonii. Współpracował z wieloma wybitnymi solistami jak Władysław Kłosiewicz, Nigel Kennedy, Emma Kirkby, Marek Toporowski, Olga Pasiecznik. Od 2005 roku prowadzi klasę lutni w szkole II stopnia im. F. Chopina w Warszawie oraz od 2009 w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Regularnie koncertuje w kraju i za granicą (Belgia, Bułgaria, Rosja, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, W. Brytania).
Jakub Kościukiewicz - absolwent AM w Krakowie w klasie wiolonczeli ad. Teresy Kamińskiej i Dresdner Akademie für Alte Musik w klasie wiolonczeli barokowej Christine Kyprianides. Swoje kwalifikacje pogłębiał biorąc udział w licznych kursach i warsztatach w Wilanowie, Krakowie, Karlsruhe, Rolduc. Odbył też specjalistyczne studia w Guildhall School of Music & Drama w Londynie w klasie wiolonczeli barokowej Alison McGillivray. Od ponad dekady z pasją zajmuje się historycznym wykonawstwem muzyki baroku. Obecnie  jest etatowym muzykiem zespołu Musicae Antique Collegiae Varsoviense przy Warszawskiej Operze Kameralnej oraz prowadzi klasy wiolonczeli barokowej i zespołów muzyki dawnej w ZPSM im F. Chopina. Na łódzkiej  Akademii Muzycznej im. G i K. Bacewiczów wykłada wiolonczelę barokową, prowadzi zespoły kameralne muzyki dawnej oraz akademicką orkiestrę barokową. 

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone