Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

XI Festiwal Telemannowski

Zanim zabrzmiaĹ‚y pierwsze nuty koncertów festiwalowych, uczniowie szkóĹ‚ partnerskich odbyli warsztaty orkiestrowe pod kierunkiem Sylwii Kamzelskiej – Bronowickiej, Dorothei Wollstadt, Thomasa Stapela i Adama Mikulskiego. W trakcie zajęć dopracowywane byĹ‚y sekcyjnie i zespoĹ‚owo utwory na koncert festiwalowy.

Chór PSM "Con Forza" pod dyrekcjÄ… Moniki Maszkowskiej oraz PoznaĹ„skie Trio Kameralne byli bohaterami I wieczoru festiwalowego. W wykonaniu chóru sĹ‚uchacze usĹ‚yszeli rozrywkowÄ… wersjÄ™ "Ody do radoĹ›ci" L. van Beethovena/F. Schüllera z akompaniamentem Waldemara Wolskiego. PoznaĹ„skie Trio Kameralne wykonaĹ‚o urozmaicony program, poczÄ…wszy od brawurowo wykonanej przez Lecha BaĹ‚abana sonaty na altówkÄ™ solo J. S. Bacha po, wspólnie z AgnieszkÄ… BaĹ‚aban - wiolonczela i MariÄ… Banaszkiewicz – BryĹ‚Ä… - klawesyn, ciekawie interpretowane sonaty G. Ph. Telemanna, G. F. Haendla i A. Vivaldiego.

Drugi wieczór festiwalowy to wystÄ™p uczniów i nauczycieli z Ĺ»ar, Weißwasser i Magdeburga, Polsko - Niemieckiej Orkiestry Kameralnej oraz absolwentów PSM - akordeonistów Grzegorza i Wojciecha BabuĹ›ki, Kamili Romanik - altówka i Wojciecha PruszyĹ„skiego - fortepian z towarzyszeniem kontrabasisty Kamila PeĹ‚ki. W programie, w I części zabrzmiaĹ‚y utwory wielu kompozytorów. - Fantazje - wiolonczelowÄ… J. S. Bacha i skrzypcowÄ… G. Ph. Telemanna - wykonaĹ‚y Agata Bobowska i Julia Rutkowska, które przygotowujÄ… siÄ™ na Konkurs Bachowski. Preludium z Suity skandynawskiej E. Chauga i Walc E. Derebenki stylowo zagraĹ‚ MichaĹ‚ Sielski, a po raz kolejny po mistrzowsku zaprezentowaĹ‚ siÄ™ duet gitarowy - Kinga PóĹ‚torak i Paulina Korzeniowska - laureatki wielu konkursów ogólnopolskich, wykonujÄ…c Motivo barocco C. Machado i Welcome home J. Dowlanda. Skrzypaczka Klara-Josephine Hinkeldey i pianista Jonas Musil z Magdeburga zaprezentowali utwory F. Seitza, J .S. Bacha i F. Chopina, Menuet Telemanna pod dyrekcjÄ… Sylwii Kamzelskiej - Bronowickiej i Suita Orkiestrowa "Vier Traumbilder" skomponowana na orkiestrÄ™ dzieciÄ™cÄ… i dyrygowana przez Thomasa Stapela, grane przez Polsko – NiemieckÄ… OrkiestrÄ™ KameralnÄ… uczniów z Weißwasser, Niesky, Löbau, Zittau i Ĺ»ar byĹ‚y wydarzeniem II wieczoru festiwalu.

Część II rozpoczÄ…Ĺ‚ duet akordeonistów W. i G. BabuĹ›ków, którzy z pasjÄ… zagrali Tango Galianiego. FantazjÄ™ Telemanna i Capriccio H. Vieuxtemps na altówkÄ™ solo profesjonalnie wykonaĹ‚a K. Romaniuk, Libertango A. Piazzolli, zaprezentowane przez duet K. Romaniuk - W. PruszyĹ„ski wywoĹ‚aĹ‚o burzÄ™ oklasków, a improwizacje jazzowe na tematy z utworów J. S. Bacha i G. Ph. Telemanna w interesujÄ…cym dialogu Wojciecha PruszyĹ„skiego i Kamila PeĹ‚ki byĹ‚y piÄ™knym uwieĹ„czeniem koncertu.

Trzeciego dnia, na koncercie finaĹ‚owym wystÄ…piĹ‚ znakomity zespóĹ‚ Villa Musica Baroque Ensemble - Józef Kolinek - skrzypce, Jakub KoĹ›ciukiewicz - wiolonczela, Anton Birula - Lutnia i teorba oraz MirosĹ‚aw Feldgebel - klawesyn. Utwory przeplatane byĹ‚y barwnÄ… prelekcjÄ… Józefa Kolinka. ArtyĹ›ci wykonali rewelacyjnie, solo i z zespoĹ‚em, sonaty, suity i fantazje G. Ph. Telemanna oraz SuitÄ™ L. Weissa.

Na XI Festiwalu Telemannowskim, w zwiÄ…zku z zakoĹ„czeniem peĹ‚nienia funkcji, miaĹ‚o równieĹĽ podziÄ™kowanie Dyrektora PSM i Burmistrza Ĺ»ar Dyrektorowi Konservatorium G. Ph. Telemann dr Helmutowi Kellerowi za wieloletniÄ… wspóĹ‚pracÄ™ oraz podziÄ™kowanie caĹ‚ej spoĹ‚ecznoĹ›ci PSM I stopnia w Ĺ»arach Ireneuszowi BrzeziĹ„skiemu - wieloletniemu Naczelnikowi WydziaĹ‚u Gospodarki i Promocji UrzÄ™du Miejskiego w Ĺ»arach, za wspóĹ‚organizacjÄ™ Festiwali Telemannowskich, Lata z Telemannem i 15 innych wspólnych projektów.

DziÄ™kujemy wszystkim melomanom, którzy skorzystali z naszej oferty koncertowej XI Festiwalu Telemannowskiego i zapraszamy na nastÄ™pne koncerty.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Radzie i Burmistrzowi Miasta Żary za dotację celową i pomoc organizacyjną oraz finansową w realizacji festiwalu. 

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĹĽone