Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

XII FESTIWAL TELEMANNOWSKI

W dniach 6-8.12.2013r. w Sali Koncertowej PSM I stopnia im. G. Ph. Telemanna w Żarach odbędzie się XII Festiwal Telemannowski. Jest on organizowany przez PSM I stopnia im. G. Ph. Telemanna w Żarach w ramach programu operacyjnego „Edukacja” MKiDN oraz imprez międzynarodowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, wspólnie z Urzędem Miejskim w Żarach. Po raz kolejny została wzbogacona formuła festiwalu. Oprócz wprowadzonych w ubiegłym roku warsztatów orkiestrowych dla uczniów szkół partnerskich odbędzie się I Polsko - Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych z udziałem 24 zespołów z Polski i 8 z Niemiec (około 100 uczniów!).
W koncertach XII Festiwalu Telemannowskim weźmie udział około 90 uczniów szkół muzycznych z Żar, Weisswasser, Musikaschule Dreiländereck i Magdeburga, którzy wystąpią solo, w zespołach kameralnych, orkiestrze i chórze oraz 10 artystów - tradycyjnie absolwent PSM, jako wzór dla młodzieży szkolnej, Zespół  Muzyki  Dawnej „Harmonia Sacra” i Zespół im. G. Ph. Telemanna. Festiwal, jako trzydniowe przedsięwzięcie w dniach 06-08.12.2012 będzie składał się z I Polsko-Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych oraz trzech koncertów.

- Pierwszego dnia (06.12.2012) wystąpi Chór„Con Forza” i Orkiestra Kameralna PSM I stopnia w Żarach. Gwiazdą wieczoru będzie Zespół  Muzyki  Dawnej „Harmonia Sacra” z absolwentką PSM Katarzyną Helwing – Osuch. Skład zespołu:

Andrzej Zawisza – bas
Teresa Piech – skrzypce
Katarzyna Helwing – Osuch – skrzypce
Marcin Szelest – pozytyw, kierownictwo artystyczne
           

 - Drugi dzień festiwalowy (07.12) jest najbardziej bogaty w wydarzenia. Będzie on pierwszym dniem I Polsko - Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych, w którym udział wezmą 32 zespoły z Polski i Niemiec.
W programie konkursowym będą utwory G., Ph. Telemanna oraz kompozytorów późniejszych epok. Występy konkursowe (w godz. 10:00 – 13:00) będzie oceniać 6 osobowe Jury pod przewodnictwem prof. Lecha Bałabana z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Zorganizowane będą również warsztaty orkiestrowe przeprowadzone w Sali Kameralnej, Sali Rytmiki i Sali Koncertowej które będą prowadzić: Thomas Stapel (Niesky), Dorothea Wollstadt (Weißwasser), Małgorzata Szlęk, Adam Mikulski i Sylwia Kamzelska – Bronowicka (Żary). (godz. 14:00 – 16:30).

Efektem docelowym warsztatów będzie utrwalenie programu z XXIII Polsko – Niemieckiego Obozu Muzycznego uczniów szkół muzycznych z Żar, Weißwasser i Niesky i występ wieczorem na II koncercie XII Festiwalu Telemannowskiego. Oprócz utworów zespołowo-orkiestrowych wykonywanych przez uczniów PSM i Musikschule Weißwasser, wystąpią również uczniowie partnerskiej szkoły Konservatorium Georg Philipp Telemann z Magdeburga oraz chór PSM „Con Forza.

Tradycją stało się zapraszanie absolwentów PSM, którzy są czynnymi instrumentalistami, dwoje z nich – akordeonista: Artur Miedziński (7.12) oraz Katarzyna Helwing – Osuch z zespołem „Harmonia Sacra (6.12.) wystąpią na festiwalu.

Trzeciego dnia (08.12) odbędzie się drugi dzień przesłuchań I Polsko - Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych (w godz. 11:30 – 15:20), a wieczorem na scenie festiwalowej zaprezentuje się Zespół im. G. Ph. Telemanna z Bielska Białej w składzie:
Piotr Sadowski – skrzypce
Maria Sadowska – skrzypce
Artur Łuczak – altówka
Aleksandra Sadowska – klawesyn,
Swietłana Kaliniczenko (Ukraina) – sopran

oraz laureaci  I Polsko-Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych. 

W programie XII Festiwalu Telemannowskiego muzyka Georga Philippa Telemanna oraz kompozytorów różnych epok.

Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 18:00

Zapraszamy serdecznie, wstęp wolny!!! 

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
Narodowego.  

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone