Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

XII FESTIWAL TELEMANNOWSKI

Przez scenę festiwalową przewinęło się blisko 200 uczestników, w tym prawie 100 biorących udział w I Polsko -  Niemieckim Konkursie Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych. Liczne rzesze słuchaczy miały mozliwosć uczestnictwa w trzech koncertach festiwalowych. Zrealizowano również warsztaty orkiestrowe Polsko - Niemieckiej Orkiestry Kameralnej. 

Jury konkursu w składzie:

prof. Lech Bałaban - AM w Bydgoszczy - Przewodniczący

oraz członkowie:
prof. Andrzej Wróbel - UMiFC w Warszawie
Cezary Traczewski - OSM we Wrocławiu
Katarzyna Helwing - Osuch - ZSM w Dabrowie Górniczej
Dorothea Wollstadt - Kreismusikschule Dreiländereck - Weißwasser
Thomas Stapel - Kreismusikdchule Dreiländereck - Niesky

wyłoniło Laureatów I Polsko - Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych.

Laureaci trzech I miejsc oraz wyróżnień I stopnia otrzymali nagrody finansowe. Wszyscy Laureaci otrzymali oprócz Dyplomów gadżety promocyjne Urzędu Miejskiego w Żarach.

Burmistrz Miasta Żary Wacław Maciuszonek ufundował Dyplom, Statuetkę oraz nagrodę rzeczową dla najlepszego zespołu konkursu.
Otrzymał ją Duet z PSM I i II stopnia w Zielonej Górze prowadzony przez Arkadiusza Szydło.

Dyrektor Festiwalu ufundował nagrodę rzeczową za najlepiej wykonany utwór obowiązkowy.
Otrzymał ją zespół Duetino "Cantabile" z SSM I stopnia w Tymbarku prowadzony przez Halinę Waszkiewicz - Rosiek za wykonany utwór - Intradę G. Ph Telemanna.

Poniżej lista Laureatów I Polsko - Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych.

XII FESTIWAL TELEMANNOWSKI

LAUREACI  I POLSKO – NIEMIECKIEGO KONKURSU
SMYCZKOWYCH I FLETOWYCH ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

I MIEJSCE

DUET KAMERALNY – PSM I i II stopnia w  Zielonej Górze
nauczyciel: Arkadiusz Szydło
Paulina Tomczuk - skrzypce,
Kornelia Szydło – wiolonczela

II Miejsce– ex aequo

– Duetino „Cantabile” - SSM I stopnia w Tymbarku
nauczyciel: – Halina Waszkiewicz - Rosiek
Aleksandra Chowaniec - skrzypce,
Anna Toporkiewicz – skrzypce

– Trio „Mezzoforte” – SSM I stopnia w Tymbarku
nauczyciel: – Halina Waszkiewicz - Rosiek
Michał Majeran – skrzypce,
Marek Krzysztofiak – wiolonczela
Jakub Sporek – fortepian

Duet fletowy – ZSM w Wałbrzychu
nauczyciel: Anna Dzienniak
Kinga Stochła,
Milena Beniowska

III Miejsce ex aequo
– Trio Kameralne – PSM I stopnia w Nowej Soli
nauczyciel: Patrycja Śmiejczak - Świdzińska
Dominika Kubera – skrzypce,
Maja Marciniak – skrzypce,
Justyna Kołodziej - fortepian

Duet Kameralny – PSM I i II stopnia w Sochaczewie
nauczyciel: Joanna Przewoźniczuk
Marta Strzelczyk – flet,
Emil Płuska – akordeon

Wyróżnienia I stopnia – ex aequo

Trio Fletowe – ZSM w Wałbrzychu
nauczyciel: Anna Dzienniak
Kinga Stochła
Milena Beniowska
Dobrosława Drab

Trio Fortepianowe – OSM we Wrocławiu
nauczyciel: Anna Berny – Stocka
Aleksandra Lenkiewicz – skrzypce
Agnieszka Hnat – wiolonczela
Mateusz Pisarski - fortepian

Dolce Trio – OSM we Wrocławiu
nauczyciel: Andrzej Musiał
Maja Majkowska – skrzypce
Teresa Gąsieniec – wiolonczela
Natalia Sperczyńska - fortepian

Kwartet Fortepianowy – PSM I stopnia w Nowej Soli
nauczyciel: Patrycja Śmiejczak – Świdzińska
Julia Aksentowicz – skrzypce
Marcel Świdziński – skrzypce
Martyna Wróblewska – skrzypce
Justyna Kołodziej – fortepian

Wyróżnienia II stopnia – ex aequo

Duet – OSM we Wrocławiu
nauczyciel: Magdalena Płociennik
Milena Pioruńska – skrzypce
Jagoda Kraszewska – wiolonczela

Duet skrzypcowy – OSM weWrocławiu
nauczyciel: Magdalena Płociennik
Eryk Sonogho
Klaudia Tofel

Trio Fletowe „Sonore” – SSM I stopnia w Tymbarku
nauczyciel: Paulina Nuzia
Kinga Kordeczka
Anna Surówka
Magdalena Trzópek

Trio Fletów Prostych – Kreismusikschule Dreiländereck – Weißwasser
nauczyciel: Dorothea Wollstadt
Debora Lüdtke
Veronika Fuchs
Hanna Krahl

Duet Skrzypcowy z fortepianem – ZSM w Dąbrowie Górniczej
nauczyciel: Katarzyna Helwing – Osuch
Jolanta Bednarek - skrzypce
Emilia Przybylik - skrzypce
Jakub Dyczko – fortepian

Trio Skrzypcowe – Kreismusikschule Dreiländereck – Zittau
nauczyciel: Susanne Delitz
Frieda Große
Hilke Bolsius
Anna Jünger

Trio Fortepianowe „Crescendo – PSM I stopnia w Nowej Soli
nauczyciel: Małgorzata Tofilska
Marcin Mosorzewski – skrzypce
Anna Kołodziej – wiolonczela
Maja Sebastianowicz – fortepian

Duet Skrzypcowy – PSM I stopnia w Żarach
nauczyciel: Jadwiga Pietsch
Emilia Rutkowska
Julia Rutkowska

Kwartet Smyczkowy – PSM I stopnia w Żarach
nauczyciel: Sylwia Kamzelska - Bronowicka
Patrycja Szałęga – skrzypce
Alina Markulak – skrzypce
Justyna Piekarz – altówka 
Ewelina Klimowicz - wiolonczela 

 Gratulujemy występu wszystkim uczestnikom I Polsko - Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych, w szczególnosci Laureatom i zapraszamy na kolejny festiwal za rok.

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa     
Narodowego. 

XII Festiwal Telemannowski dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone