Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychaæ w naszej szkole ::

V Regionalny Konkurs z KsztaƂcenia SƂuchu

            W dniu 10 maja 2014 r. odbyƂ się V Regionalny Konkurs z KsztaƂcenia SƂuchu dla klas III cyklu 6 – letniego szkóƂ muzycznych I stopnia regionu lubuskiego, które zorganizowaƂa PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I stopnia im. Georga Philippa Telemanna          w Ć»arach.

UczestniczyƂo w nim 12 uczniów z 4 szkóƂ muzycznych z: Nowej Soli, Zielonej Góry, Ć»agania i Ć»ar.

            Jury w skƂadzie:

Przewodniczący:        mgr Renata Lato

CzƂonkowie:               mgr Joanna Kalbarczyk

                        mgr MaƂgorzata Szlęk

                        mgr Jacek Furdzyn

przyznaƂo następujące nagrody (wyniki wedƂug kolejnoƛci uzyskanej punktacji):

I miejsce:

Weronika Flaga – I miejsce – PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I st. w Ć»arach,

nauczyciel – mgr Jacek Furdzyn

II miejsce:

  1. Wiktoria KolasiƄska – PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I i II st. w Ć»aganiu,

nauczyciel – mgr MaƂgorzata Szlęk

  1. Jakub Malinowski – PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I st. w Nowej Soli,

nauczyciel – mgr Joanna Kalbarczyk

III miejsce:

  1. Maciej Uberna – PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze,

nauczyciel – mgr GraĆŒyna Hetka – Frodyma

  1. Kinga OrƂowska – PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze,

nauczyciel – mgr GraĆŒyna Hetka – Frodyma

WyróĆŒnienia:

  1. Gabriela RubczyƄska – PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I st. w Ć»arach,

nauczyciel – mgr Jacek Furdzyn

  1. Hanna Tarasiewicz – PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze,

nauczyciel – mgr GraĆŒyna Hetka – Frodyma

  1. Tamara Ostrowska – PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze,

nauczyciel – mgr GraĆŒyna Hetka – Frodyma

Laureatom i wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy! 

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĆŒone