Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychaæ w naszej szkole ::

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW DO PSM

LISTA  KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

do ksztaƂcenia muzycznego w PSM  I st. w Ć»ARACH

na rok szkolny 2014/2015

 

KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI WEDƁUG KOLEJNOƚCI UZYSKANYCH PUNKTÓW:

Fortepian:

1. Senyk Martyna

2. Bronowicka Joanna

3. CaƂa Maja

4. Ledwoch Karol

5. CaƂa Jagoda

6. Pietrow Joanna

7. Kwaƛniak Weronika

8. Gierat Agnieszka

9. SmyczyƄski StanisƂaw (trąbka) 

10. Drohomirecki Szymon (trąbka)

Gitara:

1. Sygutowski Hubert

2. BƂaszczuk Bianka

3. Abramowicz MichaƂ 

4. Biedziuk Marta

5. Guszpit Wiktoria (wiolonczela)

6. Panek Filip

7. Capar Piotr

8. Zając Julia (wiolonczela)

9. KozioƂ Natan (trąbka)

10. KƂos Anna

11. Prokopczyk Anna

11. KrzesiƄska Wioleta (flet)

11. Chmielewski Marcin  

12. Jakowicka Amelia (trąbka)

Skrzypce:

1. ObmiƄska Julia

2. Kuczak Helena

3. Tybiszewska Amelia

4. Chmielewska Natalia

5. Gierczyk Milena 

6. Rutkowska Milena (wiolonczela)

Altówka:
1. Bajko Jagoda 

2. Chabraƛ Krzysztof

Wiolonczela:

1. Guszpit Wiktoria

2. Zając Julia

3. Pietrow Julia

4. Rutkowska Milena 

5. KozioƂ Kinga

Akordeon:
1. Werstler Ryszard

2. NiekaƂo Wiktoria

3. Narolska Hanna

Flet:
1. KrzesiƄska Wioleta 

2. Alechno Anna 

3. Zomer Liliana

Klarnet:

1. Góra Martyna

Saksofon:

1. Wawrzyniak Mateusz

Trąbka:

1. KozioƂ Natan

2. Komenda CzesƂaw

3. Jakowicka Amelia

4. SmyczyƄski StanisƂaw

5. PƂachta Krystian

6. Drohomirecki Szymon

Puzon:

1. Kowal Julia

Zakwalifikowano do przyjęcia  44  kandydatów.

Warunkiem zakwalifikowania się byƂo uzyskanie minimum 21 punktów w skali 1-25.

Na instrumenty deficytowe, jak trąbka, klarnet, saksofon, puzon i wiolonczela minimum punktów wynosiƂo 18.

Przewidywana i planowana iloƛć miejsc do przyjęcia na poszczególne instrumenty:

Fortepian – 8

Gitara – 3

Skrzypce – 5

Altówka – 2

Wiolonczela – 3 – 4

Akordeon – 3

Klarnet – 1

Saksofon – 1

Flet – 1

Trąbka – 6

Puzon – 1  

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĆŒone