Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

XXV Polsko-Niemiecki Obóz Muzyczny uczniów Musikschule Dreiländereck i PSM w Żarach

Uczniówie przez 7 dni przygotowali piekny repertuar na koncert, który odbyĹ‚ siÄ™ 22 sierpnia 2014r. na Rynku w Kargowej. Z racji uczestnictwa jako jeden z wielu podmiotów artystycznych Dni Kargowej, wykonali częśc przygotowanego reperuaru - 11 utworów zespoĹ‚owych i orkiestrowych. ZespoĹ‚y i orkiestrÄ™ przygotowali: Sylwia Kamzelska - Bronowicka, MaĹ‚orzata SzlÄ™k, Thomas Stapel, Daniel Wohlgemuth, Adam Mikulski, Michael Syrbe, Sandro Biewig i Waldemar Wolski. CaĹ‚y program - 15 utworów i dwie piosenki zostanie wykonany na koncertach w Ĺ»arach - 5 wrzeĹ›nie i w Niemczech - 6 wrzeĹ›nia. Na szczególne uznanie zasĹ‚uguje fakt, ĹĽe utwory byĹ‚y od podstaw przygotowywane na obozie, co wymagaĹ‚o od mĹ‚odych muzyków wielkiego zaangaĹĽowania i poĹ›wiÄ™cenia czasu. 

W czasie wolnym uczestnicy obozu odpoczywali grajÄ…c w siatkówkÄ™, tenisa stoĹ‚owego i ziemnego, opalajÄ…c siÄ™ i uczestniczÄ…c w wieczornych grach i zabawach. UdaĹ‚o siÄ™ równieĹĽ zorganizować dla nich integracyjne ognisko oraz pĹ‚ywanie na rowerach wodnych po jeziorze. Wszyscy zadowoleni wrócili do domu, gdzie bÄ™dÄ… oprócz odpoczynku "szlifować" utwory na koncerty poobozowe.  

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĹĽone