Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

Wyniki Polsko-Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych

WYNIKI
II Polsko – Niemieckiego Konkursu
Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych
w ramach XIII Festiwalu Telemannowskiego

            W dniach 6 i 7 grudnia 2014 r. w Sali Koncertowej PSM I stopnia w Żarach,
w ramach II Festiwalu Telemannowskiego, odbył się II Polsko – Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych, w którym uczestniczyło 19 zespołów – 13 z Polski i 6 z Niemiec.

Wykonania konkursowe zespołów kameralnych oceniało powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jury w składzie:

prof. Andrzej Wróbel – UMiFC w Warszawie – Przewodniczący Jury

Członkowie Jury:
Prof. Dorota Kwiecińska - Erenz – AM w Poznaniu

mgr Katarzyna Helwing – Osuch – ZSM w Dąbrowie Górniczej
mgr Cezary Traczewski – OSM we Wrocławiu
mgr Dorothea Wollstadt – Kreismusikschule Dreiländereck – Weißwasser
mgr Thomas Stapel – Kriesmusikschule Dreiländereck – Niesky

Sekretarz Jury:

mgr Jadwiga Pietsch – PSM I  stopnia w Żarach, PSM I stopnia w Świebodzinie

Po przesłuchaniach Jurorzy podsumowali występy wykonawców w skali 1-25 punktów oraz dokonali oceny poziomu wykonawczego uczestniczących w konkursie zespołów.
Z uwagi na bardzo wysoki poziom wykonawczy występujących zespołów, szczególnie wśród zespołów polskich, przyjęto następujące kryteria oceny:

I miejsce
– 23,50 – 25 
II Miejsce - 23,00 - 22,49 
III miejsce – 22 – 22,99 
Wyróżnienia I stopnia – 21 – 21,99 
Wyróżnienia II stopnia – 20 – 20,99 

Celem uhonorowania jak największej ilości zespołów, które otrzymały wysoką punktację, Jury w ramach posiadanych na nagrody środków finansowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I Miejsce

Trio Fortepianowe Konservatorium Georg Philipp Telemann Magdeburg
Nauczyciel: Babette Bruns

Susanna Schwarzrock – skrzypce,
Martha Kalvelage – wiolonczela,
Antonius Gümbel – fortepian,

II Miejsce

DUET – PSM I i II stopnia w  Zielonej Górze
Nauczyciel: Arkadiusz Szydło
Paulina Tomczuk - skrzypce,
Kornelia Szydło – wiolonczela,

Zuzanna Cymer – fortepian,

Duet z POSM nr 2 im. T. Szeligowskiego
Nauczyciel: Karina Gidaszewska
Hanna Rogoża – skrzypce,
Gabriela Balcerek – skrzypce,

III Miejsce

Kwartet Fletowy Gminnej SM I st. w Kluczborku 

Nauczyciel: Ewa Krawczyk

Magdalena Kurdyś – flet,

Kaja Zajączkowska – flet,

Magdalena Wożniak – flet,

Monika Podwika – flet,

 

Trio Fletowe ZSM im. S. Moniuszko w Wałbrzychu

Nauczyciel: Anna Dzienniak
Kinga Stochła - flet,

 Milena Beniowska - flet,

Dobrosława Drab – flet,

 

Wyróżnienia I stopnia – ex aequo 

Duet Fletowy ZSM im. S. Moniuszko w Wałbrzychu

Nauczyciel: Anna Dzienniak

Kinga Stochła - flet,
Milena Beniowska – flet,

Duet Skrzypcowy PSM I st. im. G. Ph. Telemanna w Żarach 

Nauczyciel: Jadwiga Pietsch
Emilia Rutkowska – skrzypce,
Dominika Nerga

Trio Kameralne Kreismusikschule Dreiländereck, Schulteil Weißwasser

Nauczyciel: Dorothea Wollstadt, Daniel Wohlgemuth, Irina Tomaschwili

Anna-Lena Masopust – skrzypce,

Jessica Nicko – flet prosty,

Paulina Schulz – fortepian,

 

Wyróżnienia II stopnia – ex aequo

Trio Fortepianowe „ CRESCENDO” PSM I st. im. Z. Noskowskiego w  Świebodzinie

Nauczyciel: Jadwiga Pietsch

Kornelia Szczepanek – skrzypce,

Zofia Jarosławska – skrzypce,

Kinga Flisiewicz – fortepian  

 

Trio Fortepianowe „FORTE” PSM I st. im. G. Bacewicz w Nowej Soli
Nauczyciel: Małgorzata Tofilska,

Katarzyna Zych – skrzypce,

Anna Kołodziej – wiolonczela

Maja Sebastianowicz – fortepian,  

 

Trio Fortepianowe „MMA”POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu

Nauczyciel: Janusz Dąbrowski

Alicja Rzymska – skrzypce,

Martyna Socha – skrzypce,

Michał Chojnacki – fortepian,  

 

Duet Fletowy POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego

Nauczyciel: Agnieszka Gandecka

Justyna Janiak – flet,

Krzysztof Dzilne – flet

 

Za bardzo dobre przygotowanie zespołów zostali również wyróżnieni i uhonorowani dyplomami następujący nauczyciele:

Babette Bruns - Konservatorium Georg Philipp Telemann Magdeburg

Arkadiusz Szydło – PSM I i II stopnia w Zielonej Górze

Anna Dzienniak – ZSM w Wałbrzychu  

Karina Gidaszewska POSM  nr 2 im. T. Szeligowskiego  

Ewa Krawczyk Gminna SM I st. w Kluczborku

Jadwiga PietschPSM I st. im. G. Ph. Telemanna w Żarach  

Dorothea Wollstadt, Daniel Wohlgemuth, Irina Thomaschwili – Kreismusikschule Dreiländereck, Schulteil Weißwasser.

Dla zespołów nagrodzonych I, II, III Miejscem oraz Wyróżnieniami I stopnia przydzielone zostały nagrody finansowe oraz gadżety promocyjne Urzędu Miasta Żary i Starostwa Powiatu Żarskiego. Najlepszy zespół otrzymał pulpity nutowe ufundowane przez Salon Muzyczny Fan ze Szczecina.

Zespoły, które otrzymały Wyróżnienie II stopnia otrzymały stosowne dyplomy, ale nie były wyróżniono nagrodami finansowymi.

Jury II Polsko – Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych podkreśliło wzorową organizację konkursu, zaangażowanie Dyrektora Festiwalu i celowość kontynuacji Polsko – Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych przy następnej edycji Festiwalu Telemannowskiego

 

GRATULUJEMY
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU

I ZAPRASZAMY ZA ROK

NA III POLSKO – NIEMIECKI
KONKURS ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

 

5-6 GRUDNIA 2015

 

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone