Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

Informacja o opłatach za wypożyczenie instrumentu - zmiana nr konta

Opłatę za wypożyczenie instrumentu w kwocie 20 zł. miesięcznie, należy od stycznia 2015 roku  wpłacać na konto PSM I stopnia w Żarach nr:

51 1010 1704 0033 3313 9134 0000

Darowizna na Radę Rodziców PSM nie ulega zmianie i wynosi 60 zł. od ucznia, 65 za rodzeństwo. Powinna być wpłacana na konto Rady Rodziców:

35 1090 2561 0000 0006 4200 0903  

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone