Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychaæ w naszej szkole ::

Wyniki VI Regionalnego Konkursu z KsztaƂcenia SƂuchu

W Konkursie uczestniczyƂo 17 uczniów z klas III cyklu 6 – letniego z 7 szkóƂ muzycznych I stopnia regionu lubuskiego z: Gubina, Krosna OdrzaƄskiego, Nowej Soli, Szprotawy, Zielonej Góry, Ć»agania i Ć»ar. 

 W pracach i obradach Jury udziaƂ wzięli:

Przew         mgr Renata Lato (PSM I i II st. – Zielona Góra) 
CzƂonkowie: mgr Joanna Kalbarczyk (PSM I st. – Nowa Sól) 
                mgr Jacek Furdzyn (PSM I st. – Ć»ary) 

Sekretarz Jury:           mgr MaƂgorzata Szlęk (PSM I i II stopnia w Ć»aganiu)

 Jury wyƂoniƂo spoƛród uczestników 7 Laureatów i 3 WyróĆŒnionych:

  1. I miejsce:

MichaƂ Szewczuk –pkt., PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I st. w Szprotawie, nauczyciel: mgr Katarzyna KoƂodziejska – Wierzejewska

  1. I miejsce:

Maja Sebastianowicz – pkt., PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I st. im. GraĆŒyny Bacewicz w Nowej Soli, nauczyciel: mgr Joanna Kalbarczyk

  1. II miejsce:

Ifeoluwa Jan Lasege 28,0 pkt., PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I i II st. im. MieczysƂawa KarƂowicza w Zielonej Górze, nauczyciel: mgr GraĆŒyna Hetka – Frodyma

  1. II miejsce:

Wojciech SƂoniowski –pkt., PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I i II st. im. MieczysƂawa KarƂowicza w Zielonej Górze, nauczyciel: mgr GraĆŒyna Hetka – Frodyma

  1. II miejsce:

Dominika Nerga –pkt., PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I st. im. Georga Philippa Telemanna w Ć»arach, nauczyciel: mgr Jacek Furdzyn

  1. III miejsce:

Aleksandra Ledwoch – pkt., PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I st. im. Georga Philippa Telemanna w Ć»arach, nauczyciel: mgr Jacek Furdzyn

  1. III miejsce:

Oskar Piaskowski – 25,5 pkt., PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Kroƛnie OdrzaƄskim, nauczyciel: mgr GraĆŒyna Hetka – Frodyma

  1. WyróĆŒnienie:

Magdalena Urbaniak – pkt., PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I st. im. GraĆŒyny Bacewicz w Nowej Soli, nauczyciel: mgr Joanna Kalbarczyk

  1. WyróĆŒnienie:

Zuzanna Bajko – pkt., PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I st. im. Georga Philippa Telemanna w Ć»arach, nauczyciel: mgr Jacek Furdzyn

  1. WyróĆŒnienie:

  Maksymilian Serbinowski – pkt., PaƄstwowa SzkoƂa Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Kroƛnie OdrzaƄskim, nauczyciel: mgr GraĆŒyna Hetka – Frodyma 

Gratulujemyy wswzystkim uczestnikom, pozostali uczestnicy uzyskali dobry wynik konkursowy.

Zapraszamy na następny Konkurs za rok do naszej PSM!!! 

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĆŒone