Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

Wyniki III Polsko-Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych

 

  WYNIKI

III Polsko – Niemieckiego Konkursu
Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych
w ramach XIV Festiwalu Telemannowskiego
w PSM I stopnia im. G. Ph. Telemanna w Żarach

W dniach 5 i 6 grudnia 2015 r. w Sali Koncertowej PSM I stopnia w Żarach, w ramach XIV Festiwalu Telemannowskiego, odbył się III Polsko – Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych, w którym uczestniczyły 22 zespoły – 17 z Polski i 5 z Niemiec.
Zgłoszony zespół z Poznania z niewyjaśnionych przyczyn nie przyjechał na konkurs.

Wykonania konkursowe zespołów kameralnych oceniało powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jury w składzie:

prof. Lech Bałaban – AM w Bydgoszczy, Przewodniczący Jury

Członkowie Jury:

prof. Andrzej Wróbel – UMFC w Warszawie 
mgr Katarzyna Helwing – Osuch – ZSM w Dąbrowie Górniczej 
mgr Cezary Traczewski – OSM we Wrocławiu 
mgr Dorothea Wollstadt – Kreismusikschule Dreiländereck – Weißwasser 
mgr Thomas Stapel – Kreismusikschule Dreiländereck – Niesky

Sekretarz Jury:

mgr Agata Witoszek

Po przesłuchaniach Jurorzy podsumowali występy wykonawców w skali 1-25 punktów oraz dokonali oceny poziomu wykonawczego uczestniczących w konkursie zespołów.

Z uwagi na bardzo wysoki poziom wykonawczy występujących zespołów, szczególnie wśród zespołów polskich, przyjęto następujące kryteria oceny: 

I miejsce
– 23, 5 – 25 
II miejsce – 23 – 23,49 
III miejsce – 22 – 22,99 
Wyróżnienia I stopnia – 21 – 21,99 
Wyróżnienia II stopnia – 20 – 20,99 

Celem uhonorowania jak największej ilości zespołów, które otrzymały wysoką punktację, Jury w ramach posiadanych na nagrody środków finansowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I Miejsce

Trio Skrzypcowe z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.

im. M. Karłowicza w Zielonej Górze

Witold Kamiński – skrzypce, Mikołaj Górny – skrzypce,

Mikołaj Woźniak – fortepian

Nauczyciel: Arkadiusz Szydło

 

II Miejsce

Duet Smyczkowy „VIOLIN AND CELLO“ z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Nowym Targu

Dawid Pietraszek – skrzypce, Maria Hornik – wiolonczela

Nauczyciel: Monika Gubała, Robert Pyrek

Duet Skrzypcowy z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Legnicy

Oliwia Muraszka, Zuzanna Lisowska

Nauczyciel: Anna Rzonca

Trio Fletowe z Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Wałbrzychu

Kinga Stochła, Milena Beniowska, Dobrosława Drab

Nauczyciel: Anna Dzienniak

 

III Miejsce

Trio z Kreismusikschule Dreiländereck, oddział Niesky

Jessica Nicko – flet prosty sopranowy i altowy, Anna-Lena Masopust – skrzypce

Paulina Schultz – fortepian

Nauczyciel: Dorothea Wollstadt, Daniel Wohlgemuth, Irina Thomaschvili

Duet Fletowy z Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Wałbrzychu

Zofia Bielarska, Emilia Piksa

Nauczyciel: Anna Dzienniak

Kwartet Skrzypcowy z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych

im. G. Bacewicz w Koszalinie

Krzysztof Zieliński, Rafał Krężołek, Jan Łaznowski, Julia Popławska

Nauczyciel: Małgorzata Kobierska

  

Wyróżnienia I stopnia – ex aequo

Duet Skrzypcowy „SYNKOPA” z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. G. Ph. Telemanna w Żarach

Emilia Rutkowska, Dominika Nerga

Nauczyciel: Jadwiga Pietsch

„DZIEWCZĘCE TRIO SKRZYPCOWE“ z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Nowej Soli

Maja Marciniak, Martyna Wróblewska, Weronika Gmurkowska

Nauczyciel: Patrycja Śmiejczak – Świdzińska

Blockflöten-Trio „TRI ANGELI“ z Konservatorium Georg Philipp Telemann w Magdeburgu

Josephine Seifert, Clara Luca Sommer, Lara Ehrhardt – flety proste
Nauczyciel: Petra Barthel

Trio Fortepianowe „FORTE“ z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Nowej Soli

Katarzyna Zych – skrzypce, Anna Kołodziej – wiolonczela

Maja Sebastianowicz – fortepian

Nauczyciel: Małgorzata Tofilska

Wyróżnienia II stopnia – ex aequo

Trio „ARCO” z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. G. Ph. Telemanna w Żarach

Emilia Rutkowska – skrzypce, Dominika Nerga – skrzypce,

Marta Bartczak – fortepian

Nauczyciel: Jadwiga Pietsch

Trio „INFANTA“ z Kreismusikschule Dreiländereck, oddział Niesky

Elfie Gärtner – flet prosty sopranowy, Fides Tripke – skrzypce I,

Clara Schuster – skrzypce II

Nauczyciel: Thomas Stapel

Blockflöten-Trio z Kreismusikschule Dreiländereck, oddział Weißwasser

Hanna Krahl – flet prosty sopranowy, altowy i tenorowy

Veronika Fuchs – flet prosty altowy, Lena Krahl – wiolonczela

Nauczyciel: Dorothea Wollstadt, Amanta Istrefi

Zespół  Kameralny z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. A. Kurylewicza w Namysłowie

Aleksandra Kisiel – flet

Julia Cichocka – skrzypce, Maja Jurkowianiec – skrzypce

Nauczyciel: Ewa Narudzka

Kwartet Smyczkowy ze Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu

Katarzyna Postlethwaite – I skrzypce, Roksana Galant – II skrzypce

George Sayegh – altówka, Anna Cieplik – wiolonczela

Nauczyciel: Anna Grabowska – Borys

„QUATRO CELLO TYMBARK“ ze Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Tymbarku

Klaudia Sasuła, Zuzanna Górka, Klaudia Zapalska, Martyna Kędroń  

Nauczyciel: Monika Płachta

Za bardzo dobre przygotowanie zespołów zostali również wyróżnieni
i uhonorowani dyplomami następujący nauczyciele:
Arkadiusz Szydło – PSM I i II stopnia w Zielonej Górze
Anna Dzienniak – ZSM w Wałbrzychu 
Monika Gubała – PSM I i II stopnia w Nowym Targu 
Robert Pyrek – PSM I i II stopnia w Nowym Targu 
Anna Rzonca – OSM I stopnia w Legnicy 
Małgorzata Tofilska – PSM I stopnia w Nowej Soli  
Daniel Wohlgemuth – Musikschule Dreiländereck Niesky 
Dorothea Wollstadt – Musikschule Dreiländereck Niesky 
Irina Thomaschwili – Musikschule Dreiländereck Niesky
Małgorzata Kobierska – ZPSM w Koszalinie
Petra Barthel – Konservatorium G. Ph. Telemann w Maggdeburgu
Patrycja Śmiejczak – Świdzińska – PSM I stopnia w Nowej Soli
Jadwiga Pietsch – PSM I stopnia w Żarach

Dla zespołów nagrodzonych I, II, III Miejscem oraz Wyróżnieniami I stopnia przydzielone zostały nagrody finansowe w wysokości:

 I miejsce –   504 zł. na uczestnika zespołu  

             II miejsce –  334 zł. na uczestnika zespołu 

            III miejsce –  250 zł. na uczestnika

           Wyróżnienie I stopnia – 200 zł. na uczestnika

Wszyscy Laureaci otrzymali materiały promocyjne Urzędu Miejskiego w Żarach, a Laureaci I miejsca również materiały promocyjne Starostwa Powiatowego w Żarach. 

Gratulujemy występu wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok na XV Jubileuszowy Festiwal Telemannowski oraz IV Polsko-Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych, który odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2016 roku. 

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone