Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychaæ w naszej szkole ::

Lista uczniĂłw przyjętych do klas I PSM I stopnia w Ć»arach

Uczniowie przyjęci do klas pierwszych

PSM I stopnia w ƻarach

na rok szkolny 2017/2018

 

FORTEPIAN

1. ChęciƄski – Kupisz Gabriel 

2. Fabiszewska Hanna

 

GITARA

1. Kowalczyk Krzysztof

2. Gielicz Bianka

3. Kabza Alicja

4. Rokicki MichaƂ

5. Chmielewski Bartosz (prawdopodobnie przyjęty – informacja po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego ok. 01.09.2017)

 

SKRZYPCE

1. ƻurawska Aleksandra

2. Wiƛniewicz Estera

3. Puchacz Hanna

4. Talaga Laura

5. Lesicka Antonina

 

WIOLONCZELA

1. StudziƄska Wiktoria

2. Szewczyk Anna

 

FLET

1. Durys Julia 

2. Grzelak Karolina 

 

TRĄBKA  

1. Jurec Maciej 

2. PƂachta MikoƂaj 


SAKSOFON

1.     Reginia Julia 

 

KLARNET 

1.     SuƂek Joanna

 

AKORDEON

 

 1.     SuƂek Natalia

2.     Ɓukawiecki Hubert

 

PUZON 

1.     Kmiecik Bruno

 

 

 

Przewodniczący Komisji           Dyrektor SzkoƂy
Rekrutacyjnej

 

mgr Adam Mikulski                   mgr Waldemar Wolski

 

Informację o podziale uczniów na poszczególne cykle ksztaƂcenia – cztero- i szeƛcioletni oraz przydziaƂ poszczególnych uczniów do nauczycieli będą podane na stronie w dniu 1 wrzeƛnia 2017 roku.  

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĆŒone