Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychaæ w naszej szkole ::

Program XVI festiwalu Telemannowskiego

PROGRAM NA XVI Festiwal TELEMANNOWSKI

08.12.2017 – piątek – godz. 18:00

Chór i Orkiestra Kameralna PSM I stopnia w Ć»arach
Dyrygent – Sylwia Kamzelska – Bronowicka

L. Beethoven/F. Schiller – Oda do radoƛci

Daniel Wohlgemuth – altówka

Trio Kameralne z Poznania:

Lech BaƂaban – altówka

Agnieszka BaƂaban – wiolonczela

Krzysztof SowiƄski – fortepian

Program:
Max Reger – Suita na altówkę solo op. 131d nr 1 – Molto sostenuto, Molto vivace

E.Bloch – „Suite hebraȉque” na altówkę i fortepian
-Rhapsody, -Processional, -Affirmation
G.Ph. Telemann - I Sonata kanoniczna C-dur
- Vivace, - Adagio, - Allegro
Ph. Scharwenka - Sonata op.106
M. Matuszewski - Tango Ambrozja na altówkę, wiolonczelę i fortepian
Ewa FabiaƄska-JeliƄska - "A-Gis Tango", "M-Aria", "Samba MiReLla" na altówkę, wiolonczelę i fortepian
A. Piazzolla - "Lato" na altówkę, wiolonczelę i fortepian

bis – A. Piazzolla - Oblivion

09.12.2017 – sobota – godz. 18:00

Kacper KozƂowski – klarnet, Piotr Rokitnicki - fortepian

1. PaweƂ Mykietyn- Kaprys na klarnet solo
2. Carl Maria von Weber- Koncert Nr 1 f-moll na klarnet i orkiestrę op. 73

cz. II- Adagio ma non troppo, cz. III- Rondo. Allegro

Karol Kot – puzon, Piotr Rokitnicki – fortepian
G. Ph. Telemann - Sonata f - moll na fagot w transkrypcji na puzon, 

cz.I - Andante i cz.II - Allegro moderato. 
MichaƂ Jakubowski – gitara

Program:

G. Ph. Telemann - Fantazja nr 1 A dur  
J. S. Bach - Preludium z I suity wiolonczelowej BWV 1007 
N. Coste - Fantazja Dramatyczna "Le Depart" Op.31

Polsko-Niemiecka Orkiestra Kameralna 
pod dyrekcją Sylwii Kamzelskiej – Bronowickiej i Thomasa Stapela

G. Ph. Telemann – Menuet G – dur 
– dyr. S. Kamzelska – Bronowicka 
G. Ph. Telemann – Suita Don Quixotte, 
częƛci: La Reweil de Quixotte,  Son attaque de Moulines a Vent (arr. Th. Stapel)
Th. Stapel – Suita „Drei Reisebilder” – Vorstadt-Alee, Nacht im Park, Großstadt-Impression
– dyr. Thomas Stapel

10.12.2017 – niedziela – godz. 17:00

KONCERT GALOWY

Laureaci V Polsko-Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych ZespoƂów Kameralnych            oraz

DOROTA MARIA KOLINEK – altówka
IZABELA BUCHOWSKA - wiolonczela
KWARTET PRIMA VISTA z Warszawy
KRZYSZTOF BZÓWKA  -  skrzypce
JÓZEF KOLINEK  -  skrzypce
PIOTR NOWICKI   -  altówka
ZBIGNIEW KRZYMIƃSKI  -  wiolonczela

oraz

ADAM BOGACKI  -  kontrabas 

 " NIEZWYKƁY ƚWIAT WYOBRAĆčNI TELEMANNA"

1. G. P. Telemann  - Koncert na altówkę i smyczki, Largo, Allegro, Andante, Presto

solistka  - Dorota Maria Kolinek  -  altówka

2. G. P. Telemann - Suita "PodróĆŒe Guliwera"

I – Intrada, 
II - Liliputsche Chaconne, 
III - Brobdingagische Gigue
IV - Reverie der Liliputaner, nebst ihren Aufweckern, 
V- Loure der gesitteten Houyhnhnms
VI - Furie der unartigen Yahoos

soliƛci - Krzysztof Bzówka  -  skrzypce
Józef Kolinek  -  skrzypce

3. G.P. Telemann  - " TydzieƄ u wód w Bad Pyrmont"

 Scherzi melodichi ( 7 dni tygodnia )

VII  -  Niedziela TWV 42:D7

Introdukcja – Largo, Presto, Largo

nr 1 – Andante, 
nr 2 – Moderato, 
nr 3 – Vivace,
nr 4 - Dolce
nr 5 – Vivace, 
nr 6 – Allegro,

4.Bartosz Smorągiewicz  -  Concertino na wiolonczelę i smyczki    

solistka  -  Iza Buchowska  -  wiolonczela

5. Astor Piazolla  - Libertango  AranĆŒacja Bartosz Smorągiewicz 

solistka   - Iza Buchowska  - wiolonczela

9-10.12.2017 – V Polsko-Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych ZespoƂów Kameralnych
9.12.2017 – Polsko – Niemieckie Warsztaty Orkiestrowe
8-10.12.2017 – Wystawa fotograficzna BogusƂawa ƚwitaƂy 

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĆŒone