Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

Informacja w sprawie Akcji Protestacyjnej Nnauczycieli

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie,

W związku z trwającą akcją protestacyjną nauczycieli informujemy, że z uwagi na brak istniejących organizacji związkowych w PSM I stopnia w Żarach oraz fakt, że organem prowadzącym szkołę jest MKiDN, nie bierzemy czynnego udziału w akcji protestacyjnej, referendum oraz planowanym ogólnopolskim strajku nauczycieli organizowanych przez ZNP i inne związki.

Informujemy jednocześnie, że nauczyciele i pracownicy PSM I stopnia w Żarach w pełni popierają postulaty płacowe i dotyczące reformy szkolnictwa przedstawiane przez stronę związkową. 

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone