Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

Informacja w sprawie Akcji Protestacyjnej Nnauczycieli

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie,

W zwiÄ…zku z trwajÄ…cÄ… akcjÄ… protestacyjnÄ… nauczycieli informujemy, ĹĽe z uwagi na brak istniejÄ…cych organizacji zwiÄ…zkowych w PSM I stopnia w Ĺ»arach oraz fakt, ĹĽe organem prowadzÄ…cym szkoĹ‚Ä™ jest MKiDN, nie bierzemy czynnego udziaĹ‚u w akcji protestacyjnej, referendum oraz planowanym ogólnopolskim strajku nauczycieli organizowanych przez ZNP i inne zwiÄ…zki.

Informujemy jednocześnie, że nauczyciele i pracownicy PSM I stopnia w Żarach w pełni popierają postulaty płacowe i dotyczące reformy szkolnictwa przedstawiane przez stronę związkową. 

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĹĽone