Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

NABĂ“R NA NOWY ROK SZKOLNY

W zwiÄ…zku z aktualnÄ… sytuacjÄ… epidemiologicznÄ… zwiÄ…zanÄ…
z rozprzestrzenianiem siÄ™ koronawirusa SARS-COV-2 dopuszcza siÄ™ przesĹ‚anie zeskanowanych dokumentów dotyczÄ…cych naboru (
wniosek, zaĹ‚Ä…czniki i zaĹ›wiadczenie lekarskie dostÄ™pne w linku "Nabór do PSM") e-mailem (psmteleman@interia.pl) do dnia 1 czerwca 2020 r. W razie problemów z wizytÄ… u lekarza zaĹ›wiadczenia moĹĽna dostarczyć w terminie póĹşniejszym. OryginaĹ‚y moĹĽna dosĹ‚ać pocztÄ… lub wrzucić do szkolnej skrzynki na listy (przy drzwiach od podwórza szkoĹ‚y). Termin badania przydatnoĹ›ci do ksztaĹ‚cenia muzycznego - egzaminu wstÄ™pnego do PSM, oraz jego forma (stacjonarna bÄ…dĹş zdalna), zostanÄ… podane w najszybszym moĹĽliwym terminie, w zaleĹĽnoĹ›ci od decyzji organu prowadzÄ…cego.Wkrótce szczegóĹ‚owe informacje dotyczÄ…ce naboru.

 

Zapraszamy do cyklu 6-letniego kandydatów od 6 do 9, a do cyklu 4-letniego od 9 do 16 roku ĹĽycia.

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĹĽone