Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 dopuszcza się przesłanie zeskanowanych dokumentów dotyczących naboru (
wniosek, załączniki i zaświadczenie lekarskie dostępne w linku "Nabór do PSM") e-mailem (psmteleman@interia.pl) do dnia 1 czerwca 2020 r. W razie problemów z wizytą u lekarza zaświadczenia można dostarczyć w terminie późniejszym. Oryginały można dosłać pocztą lub wrzucić do szkolnej skrzynki na listy (przy drzwiach od podwórza szkoły). Termin badania przydatności do kształcenia muzycznego - egzaminu wstępnego do PSM, oraz jego forma (stacjonarna bądź zdalna), zostaną podane w najszybszym możliwym terminie, w zależności od decyzji organu prowadzącego.Wkrótce szczegółowe informacje dotyczące naboru.

 

Zapraszamy do cyklu 6-letniego kandydatów od 6 do 9, a do cyklu 4-letniego od 9 do 16 roku życia.

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone