Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

Przedłużenie zdalnego nauczania

Wobec utrzymujÄ…cej siÄ™ wysokiej liczby zachorowaĹ„ wywoĹ‚anych rozprzestrzenianiem siÄ™ wirusa COVID-19 przepisami rozporzÄ…dzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oĹ›wiaty w zwiÄ…zku z zapobieganiem, przeciwdziaĹ‚aniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydowaĹ‚ o podjÄ™ciu dziaĹ‚aĹ„ profilaktycznych, zapobiegajÄ…cych rozprzestrzenianiu siÄ™ wirusa wĹ›ród dzieci i mĹ‚odzieĹĽy i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – dziaĹ‚alnoĹ›ci niektórych jednostek systemu oĹ›wiaty, w tym PaĹ„stwowej SzkoĹ‚y Muzycznej I stopnia w Ĺ»arach.

Przypomnijmy, ĹĽe w czasie ograniczenia funkcjonowania szkóĹ‚ i placówek oĹ›wiatowych zwiÄ…zanego z zagroĹĽeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odlegĹ‚ość. Za jej organizacjÄ™ odpowiada dyrektor szkoĹ‚y. 

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĹĽone