Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

Możliwość zmiany terminu badania przydatności

W wypadku trudności z uzyskaniem zaświadczenia o stanie zdrowia kandydata, można je dostarczyć w terminie późniejszym, uzgodnionym z dyrekcją szkoły. Termin składania dokumentów - kwestionariusza, wniosku i oświadczeń upływa z dniem 1 czerwca 2020 roku. 

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone