Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

II Łużyckie Spotkania Wiolonczelowe

Dnia 9 kwietnia 2011 r. w nowo otwartej Sali Koncertowej PSM I stopnia w Żarach odbyły się  II Łużyckie Spotkania Wiolonczelowe. Organizatorem była Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Ph. Telemanna w Żarach. Spotkania odbywały się pod Patronatem Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego. W ramach Spotkań, nauczyciele mieli możliwość wysłuchania wykładu metodycznego przeprowadzonego przez dr Tadeusza Samerka. W przesłuchaniach wzięło udział 22 uczniów klas I i II cyklu 4 i 6 - letniego, 10 nauczycieli akompaniujących oraz 10 nauczycieli prowadzących ze Szkół Muzycznych I stopnia w Żarach, Zielonej Górze, Nowej Soli, Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie, Wschowie, Kościanie, Lubinie i Gorzowie Wielkopolskim.

 Jury w składzie:
dr Tadeusz Samerek ( Akademia Muzyczna w Gdańsku) - przewodniczący
Ewa Luboch (PSM I i II st. w Zielonej Górze)
Arkadiusz Szydło (PSM I i II st. w Zielonej Górze)
wyłoniło 7 laureatów:  
Kornelia Szydło – najlepszy uczestnik II Łużyckich Spotkań Wiolonczelowych (PSM Zielona Góra)
Agata Bobowska – najlepiej wykonany utwór dowolny (PSM Żary)
Wiktoria Grajewska (PSM Nowa Sól)
Aleksandra Jędruch (PSM Zielona Góra)
Barbara Leśniarek (PSM Zielona Góra)
Alicja Stefańczyk (PSM Krosno Odrzańskie)
Olga Szymańska (PSM Gorzów Wlkp)

Jury przyznało również 4 wyróżnienia:
Marcelina Grzelak (PSM Wschowa),
Anna Irzykiewicz (PSM Nowa Sól),
Anna Kufel (PSM Świebodzin),
Barbara Świtalska (PSM Zielona Góra)

Nagrodę główną w postaci Pucharu Starosty Powiatu Żarskiego oraz kompletu strun dla najlepszego uczestnika ufundowało Starostwo Powiatowe w Żarach, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez  Starostwo oraz Urząd Miasta Żary. 

Dzięki  wsparciu finansowemu Żarskiego Stowarzyszenia Muzycznego i Rady Rodziców PSM I stopnia w Żarach oraz Restauracji „Lew” wszyscy uczestnicy i goście mogli miło spędzić czas podczas przerwy w naszej kawiarence przy smacznych ciastkach, kanapkach, kawie i herbacie. 

Wszystkim uczniom gratuluję występu, życząc dalszych sukcesów w grze na wiolonczeli!

Sylwia Kamzelska – Bronowicka

Nauczyciel klasy wiolonczeli PSM I st. w Żarach i Sekretarz Jury II Łużyckich Spotkań Wiolonczelowych

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone