Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

Walne Zebranie RodzicĂłw uczniĂłw PSM

Drodzy Rodzice,
Od 1 wrzeĹ›nia PaĹ„stwa dzieci bÄ™dÄ… rozwijać swoje umiejÄ™tnoĹ›ci artystyczne w naszej szkole. Aby w peĹ‚ni wykorzystać ich talent niezbÄ™dna jest jak najlepsza wspóĹ‚praca wszystkich stron: ucznia, rodzica i nauczyciela.  ZaleĹĽy mi na bardzo dobrej wspóĹ‚pracy z PaĹ„stwem. Z tego powodu bardzo waĹĽna jest Wasza obecność na Walnym Zebraniu Rodziców. Otrzymacie PaĹ„stwo peĹ‚nÄ… informacjÄ™ o dziaĹ‚alnoĹ›ci Rady Rodziców w ubiegĹ‚ym roku szkolnym, usĹ‚yszycie przedstawione przez PrzewodniczÄ…cego Rady Rodziców sprawozdanie finansowe oraz informacje na temat moĹĽliwoĹ›ci wspóĹ‚pracy z wszystkimi organami szkoĹ‚y i plany na rok bieĹĽÄ…cy. Dokonacie równieĹĽ wyboru czĹ‚onków Rady Rodziców na rok szkolny 2011/2012.
Zapraszam serdecznie do przybycia - w szczególnoĹ›ci rodziców uczniów klas I. Traktujcie PaĹ„stwo to jako przyjemność a nie obowiÄ…zek. PrzeĹ‚amcie stereotyp ze szkóĹ‚ oĹ›wiatowych, ĹĽe musi Was być mniej niĹĽ poĹ‚owa na zebraniu. Jeszcze raz zapraszam, Dyrektor PSM I stopnia, Waldemar Wolski 

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĹĽone