Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. G. Ph. Telemanna w Żarach

   
:: Co słychać w naszej szkole ::

Zmiana terminu składania wniosków do klas I PSM

2020-05-26

Drodzy kandydaci i rodzice kandydatów do PSM,

Z uwagi na nowe wytyczne dotyczÄ…ce rekrutacji do klas I PSM termin skĹ‚adania wniosków do klas I PSM ulega przedĹ‚uĹĽeniu do dnia 8 czerwca 2020 roku. Termin badania przydatnoĹ›ci jest bez zmian - 15-16.06.2020. 

 

czytaj więcej

Możliwość zmiany terminu badania przydatności

2020-05-22

Drodzy kandydaci do klas I PSM i rodzice kandydatów,
W zwiÄ…zku z nowym rozporzÄ…dzeniem MEN w m. in. sprawie  rekrutacji do szkóĹ‚ muzycznych, termin badania przydatnoĹ›ci moĹĽe ulec zmianie. Jak otrzymamy wiÄ…ĹĽÄ…ce informacje z MKiDN, to umieĹ›cimy je na stronie szkoĹ‚y. Przypominamy, ĹĽe w linku Nabór do PSM jest kwestionariusz i wniosek rekrutacyjny do pobra

 

czytaj więcej

Termin egzaminu wstępnego do PSM

2020-05-15

Drodzy kandydaci do klas I i rodzice kandydatów,

Informujemy, ĹĽe badanie przydatnoĹ›ci do ksztaĹ‚cenia muzycznego - egzamin wstÄ™pny, odbÄ™dzie siÄ™ w teminie 15-16 czerwca 2020 roku. SzczegóĹ‚y podamy po otrzymaniu informacji z MKiDN. 

 

czytaj więcej

Zaproszenie na Facebook PSM

2020-04-29

Drodzy Kandydaci do PSM oraz Rodzice Kandydatów,

Zapraszamy serdecznie do skĹ‚adania wniosków i kwestionariuszy oraz na nasz Facebook, gdzie moĹĽecie siÄ™ zapoznać siÄ™ z dziaĹ‚alnoĹ›ciÄ… szkoĹ‚y. JuĹĽ niedĹ‚ugo podamy informacjÄ™ o terminie badania przydatnoĹ›ci - egzaminu wstÄ™pnego do PSM. PoniĹĽej link do Facebooka.

 

 

czytaj więcej

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2020-04-27

Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele,

Informuję, że zgodnie z rocznym harmonogramem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych - 30 kwietnia 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć.

Ĺ»yczymy zdrowia oraz spokojnej i rodzinnej Majówki

 

 

czytaj więcej

Przedłużenie zdalnego nauczania

2020-04-27

Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele

 Do 24 maja br. przedĹ‚uĹĽona zostaĹ‚a przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oĹ›wiaty. Nauka bÄ™dzie siÄ™ odbywać na odlegĹ‚ość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisaĹ‚ nowelizacjÄ™ stosownego rozporzÄ…dzenia.

 

czytaj więcej

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © 2009 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeĹĽone